Wykorzystywanie herbicydów w uprawach rolniczych

Herbicydy to preparaty chemiczne, które służą do niszczenia chwastów, a więc roślin, które są niepożądane we wszelkiego rodzaju uprawach. W prowadzeniu małych upraw wystarczy jedynie niszczyć chwasty mechanicznie – wyrywając je z korzeniami z gleby. Jednakże na większych obszarowo polach uprawnych tego rodzaju zabiegi byłyby zbyt pracochłonne, a co za tym idzie rolnicy muszą na wówczas stosować herbicydy. W niniejszym artykule, dowiecie się, jak używać tego rodzaju środki i jak przeprowadzić naprawdę skuteczne opryski na chwasty?

Zasady stosowania herbicydów

Przez wzgląd na specyficzne działanie, herbicydy należy podzielić na dwie różne grupy: herbicydy kontaktowe i układowe. Rolnik musi pamiętać o tym, w jaki sposób działają, aby wiedzieć jak je stosować. Pierwsze z nich mają za zadanie uszkadzać chwasty w miejscu, w którym stykają się z opryskiem. Jeśli chcemy, aby tego rodzaju herbicyd skutecznie działał musimy bardzo dokładnie pokryć nim wszystkie chwasty. Co za tym idzie oprysk tym preparatem należy przeprowadzać wolno i bardzo precyzyjnie, i nigdy nie robić tego w wietrzne, deszczowe dni. Niestety herbicydy kontaktowe wyniszczają chwasty w naprawdę krótkim czasie, ale tylko w ich naziemnej części, a co za tym idzie w kolejnym roku chwasty znów pojawią się w tych samych punktach.

Drugim rodzajem herbicydów są herbicydy układowe, które są wchłaniane do wnętrza, zwalczanej przez nas rośliny. Substancje tego rodzaju powodują zakłócenie ich procesów życiowych od środka, w związku z czym używa się ich, spryskując liście lub glebę. Jednakże na rezultaty ich działania trzeba nieco poczekać, ponieważ pojawiają się one dopiero po około 14 dniach od oprysku, a do całkowitego obumarcia chwastów dochodzi po mniej więcej 2 miesiącach od ich użycia. W ten sposób niszczy się zarówno część nadziemną, jak też podziemną niechcianych roślin. Tego rodzaju herbicydy są w znacznej mierze selektywne i zwalczają tylko wybiórczo niektóre rośliny (np. jedynie rośliny jednoliścienne, bądź dwuliścienne), nie wywołując przy tym szkód wśród cennych roślin uprawnych. Wybierając ten rodzaj herbicydów rolnik musi dokładnie wiedzieć jakiego rodzaju chwasty będzie nim zwalczał.

W trakcie stosowania herbicydów istotnym parametrem jest także zapewnienie ich odpowiedniej ilości. Jest to niezmiernie ważne, bowiem jeśli użyje się zbyt małą ilość herbicydu jego działanie z pewnością będzie niewystarczające. Natomiast zastosowanie zbyt dużej dawki środków chwastobójczych lub użycie ich w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych doprowadzi do tego, że razem z chwastami dojdzie do uszkodzeniu roślin uprawnych, a co więcej ucierpi na tym otaczające nas środowisko (szczególnie pszczoły, jak też inne pożyteczne owady).

Sezonowość oprysków – kiedy pryskać?

W zależności od rodzajów zbóż i chwastów, które w nich rosną należy dobierać nie tylko konkretny herbicyd, ale również porę jego stosowania. Zazwyczaj najlepsze efekty przynosi stosowanie herbicydów jak najwcześniejszą wiosną. Jednakże opryski trzeba przeprowadzić w takim okresie, aby ani tydzień przed, ani tydzień po nich nie dochodziło do przymrozków. Co więcej wtedy zdecydowanie łatwiej jest dobrać odpowiednie środki, ponieważ zboża znajdują się w okresie krzewienia, a chwasty rosną bardzo intensywnie, więc łatwiej jest je wówczas rozpoznać.

Sezonowość stosowania oprysków na chwasty wiąże się również z tym, że na efekty działania środków ochrony roślin olbrzymi wpływ mają aktualne warunki atmosferyczne. Wiedza na ten temat pozwala rolnikom na dokonanie wyboru jak najbardziej optymalnego herbicydu i zastosowania go w możliwie jak najlepszym czasie. Niezmiernie istotna w tym wypadku jest głównie właściwa temperatura i wilgotność w powietrzu i glebie, a także możliwość wystąpienia opadów deszczu przed i po wykonaniu zabiegu.

Rodzaje chwastów występujących w zbożu

Zbożom zagrażają różnego rodzaju chwasty – dwuliścienne i jednoliścienne. Przy czym do najgroźniejszych, czyli przede wszystkim takich, które najszybciej rosną należą między innymi następujące chwasty:

  1. Chaber bławatek – wywodzi się z terenu Europy i Azji, pospolicie występuje na terenie całej Polski. Należy do rodziny astrowatych, rozmnaża się przy pomocy nasion, a do ich kiełkowania dochodzi w czasie jesieni lub na wiosnę. Kwitnie w okresie od maja do września. Jedna roślina pozwala na wykiełkowanie nawet 600 nasion o bardzo długiej żywotności w glebie do 10 lat. Pojawia się zwłaszcza w różnego rodzaju zbożu i rzepaku.
  2. Maruna bezwonna – roślina astrowata – roczna, dwuletnia bądź wieloletnia. Jej rozmnażanie odbywa się z nasion, kiełkujących jesienią lub wiosną. Kwitnie w okresie od maja do października. Jedna taka roślina daje szansę rozsiania nawet 5 tysięcy nasion, utrzymujących możliwość kiełkowania przez okres nawet do 6 lat. Zachwaszcza szczególnie pola uprawne, w tym zboża, rośliny okopowe, pastewne i strączkowe.
  3. Ostrożeń polny – roślina wieloletnia, należąca do rodziny astrowatych. Rozmnaża się nie tylko z rozsianych nasion, ale też z pędów rośliny, znajdujących się pod ziemią. Kiełkuje na wiosnę, a kwitnie w okresie od lipca do października. Z jednej rośliny może dojść do rozsiewu 3 do 5 tysięcy nasion, zachowujących swoje właściwości w glebie nawet przez 10 lat. Rośnie praktycznie na terenie całej Polski, zachwaszczając wszelkie uprawy rolnicze oraz ogrodnicze.
  4. Przytulia czepna – roczna roślina, należąca do rodziny marzanowatych. Rozmnaża się z nasion, kiełkujących w okresie jesiennym i wiosennym. Z jednej rośliny może dojść do wytworzenia aż 500 nasion, o żywotności do 8 lat. Kwitnie w okresie od maja do października. Porasta przede wszystkim pola, na których rosną zboża, rzepak, rośliny okopowe i kukurydza. Żywi się nią mszyca czereśniowa.
  5. Rumian polny – roślina roczna, astrowata. Kiełkuje na jesień, jak też na wiosnę. Jej kwitnienie przypada w czasie od czerwca do października. Do jej rozmnażania dochodzi z nasion o żywotności do 10 lat, przy czym z jednej rośliny może wytworzyć się nawet 10 000 nasion. To chwast pospolity na terenie Polski, zachwaszczający przede wszystkim uprawy zbożowe, szczególnie żyto, rzepak ozimy i różnego rodzaju rośliny okopowe.
  6. Rumianek pospolity – gatunek rośliny jednorocznej, wywodzącej się z rodziny astrowatych. Do rozmnażania dochodzi z nasion (z jednej rośliny może powstać nawet 10 tysięcy nasion) i kwitnie w sezonie od maja do sierpnia. Na terenie Polski można go spotkać przede wszystkim w miejscach, gdzie znajdują się pola uprawne i prowadzi do zachwaszczania, szczególnie różnego rodzaju zbóż.

Chcąc ustrzec swoje uprawy przed chwastami należy odpowiednio wcześniej pomyśleć o ich naprawdę dobrej i efektywnej ochronie. Jednak, co zrobić, aby wykonać skuteczne opryski na chwasty i aby nic nie sprawiło, że wszystkie nasze trudy zostaną zniweczone? Przede wszystkim należy dostosować się do wszystkich wymienionych wyżej wskazówek. Należy także dokładnie poznać naszego „wroga”, to znaczy dowiedzieć się, jakie chwasty rosną na naszym polu. Trzeba także wybrać najodpowiedniejszy do zwalczania danych chwastów herbicyd i znaleźć najlepszą porę do wykonania oprysków. Jeśli cała procedura zostanie przez nas odpowiednio przeprowadzona powinniśmy skutecznie pozbyć się wszystkich chwastów i sprawić, że nasze zboża będą mogły swobodnie rosnąć.

Na rynku można kupić różnego rodzaju środki chwastobójcze, przeznaczone do różnych typów upraw i dedykowane do zwalczania różnego rodzaju chwastów. Przed wykonaniem oprysku powinniśmy dokładnie zapoznać się ze znajdującą się na nich ulotką, aby wykonać wszystko dokładnie w zgodzie z zaleceniami producenta. Należy przede wszystkim przestrzegać używania zalecanych dawek konkretnego preparatu, stosować go w odpowiedniej fazie wzrostu rośliny i w jak najbardziej optymalnych warunkach pogodowych.

Zapraszamy

Sklep ogrodniczy Centrala Nasienna

ul. Małęczyńska 18, 26-600 Radom

Zadzwoń (48) 365 22 30 lub 609 769 292